1. Anasayfa
 2. Bilgi

İhbar Tazminatı Nedir

İhbar Tazminatı Nedir
İhbar Tazminatı Nedir
0
Olayabak 1

İşçi haklarına ilişkin önemli konulardan biri olan ihbar tazminatı, çalışanların haklarını korumak amacıyla düzenlenmiştir. İş ilişkisinin sona erdirilmesi durumunda, işveren işçiye ödemesi gereken bir tazminat olarak karşımıza çıkar. Ancak, işverenin ihbar tazminatı ödeme zorunluluğu ve tazminatın hesaplanması gibi konular birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Bu blog yazısında, ihbar tazminatının ne olduğu, kimlere ödendiği, ihbar süresi ve bildirim şekli, tazminatın hesaplanma yöntemleri ve belirlenen tavan, işverenin ihbar tazminatı ödeme zorunluluğu ve ihbar tazminatına itiraz etme imkanı gibi konuları ele alacağız.

İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar tazminatı, çalışanın işverene belirli bir süre önceden haber vererek işten ayrılması durumunda işveren tarafından ödenen bir tazminat türüdür. Bu tazminat, işçinin işten ayrılma ihbar süresini tamamladığı takdirde alınır. İhbar tazminatı, işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinin sona ermesi durumunda işçiye maddi bir destek sağlamak amacıyla var olan bir hak olarak kabul edilir.

İhbar tazminatı alabilmenin bazı şartları bulunmaktadır. Öncelikle, işçinin işverene yazılı olarak işten ayrılma bildiriminde bulunması gerekmektedir. Bu bildirimde, işçinin işten ayrılma tarihi ve ihbar süresi belirtilmelidir. Ayrıca, ihbar süresi boyunca işçi çalışmaya devam etmeli ve işverenin belirlediği görevleri yerine getirmelidir.

İhbar tazminatının miktarı, çalışanın işyerinde geçirdiği hizmet süresine ve işverenin ödemek zorunda olduğu ihbar süresine bağlı olarak hesaplanır. İhbar süresi, işçinin işyerinde geçirdiği toplam hizmet süresine göre belirlenir ve Türk İş Kanunu’nda yer alan hükümlere tabidir. Eğer işçi belirlenen ihbar süresine uymaz ve anlaşmadan önce işten ayrılırsa, işveren işçiye ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

İhbar Tazminatı Kimlere Ödenir?

İhbar tazminatı, çalışanın haksız bir şekilde işten çıkarılması durumunda işverene ödenen bir tazminattır. Bu tazminat, iş kanunları ile belirtilen hallerde ve şartlarda çalışanlara verilmektedir. İhbar tazminatı, işçinin çalışma süresi, hizmet süresi ve işverenin çalışanlarına verdiği hizmet süresine bağlı olarak hesaplanmaktadır. İşçinin ihbar tazminatı hakkı, işverenin kusurlu davranışları sonucunda ortaya çıkan bir hak olduğu için, tazminatı hak eden kişilerin bu haklarını kullanabilmeleri için birtakım şartlar gerekmektedir.

olayabak 5

İhbar tazminatına hak kazanabilmek için en önemli şart, çalışanın iş yerinden kusursuz bir şekilde ayrılmasıdır. Yani, işçinin işten çıkarılma nedenleri, İş Kanunu’nun 18 ve 21. maddelerinde belirtilen geçerli sebepler olmalıdır. İşçinin işten çıkarılma nedenleri arasında, işçiye ödenen ücretin düşürülmesi, işçiye hakaret edilmesi, işçinin iş saatlerinin haksız bir şekilde artırılması gibi durumlar yer almaktadır. İşçi, bu gibi nedenlerle işten çıkarılması halinde ihbar tazminatı talebinde bulunabilir.

Ayrıca, ihbar tazminatı alabilmek için işçinin en az 1 yıl boyunca aynı iş yerinde çalışması gerekmektedir. İşçinin iş yerine yeni başlamasından sonraki bir yıl içinde işveren tarafından yapılacak yasal bir ihbar süresi yoktur. Ancak işçi bu durumda işçiye ihbar süresi vermek zorunda değilse, işçi bu durumda ihbar tazminatı talebinde bulunabilir ve işverenin işçiye ödemesi gereken tazminat miktarı belirlenir.

 • Kusursuz bir şekilde işten çıkarılan işçiler
 • En az 1 yıl boyunca aynı iş yerinde çalışan işçiler
 • İşten çıkarılma nedenleri İş Kanunu’nun 18 ve 21. maddelerinde belirtilen geçerli sebepler olan işçiler

Yukarıda belirtilen şartları yerine getiren işçiler, ihbar tazminatına hak kazanmaktadır. İşveren, ihbar tazminatını işçiye ödemekle yükümlüdür ve bu ödeme iş yerinden kovulan işçinin son çalıştığı brüt ücret üzerinden hesaplanır. İhbar tazminatı, işçinin hizmet süresine bağlı olarak belirlenen bir tutar üzerinden hesaplanır ve işçiye ödenir.

Çalışma SüresiTazminat Oranı
1-5 yıl%2
5-15 yıl%3
15 yıl ve üzeri%4

Burada belirtilen tabloda, işçinin hizmet süresine göre ihbar tazminatının ne kadar ödeneceği belirlenmektedir. Örneğin, 5 yıldan az çalışan bir işçiye %2 oranında ihbar tazminatı ödenirken, 15 yıl ve üzeri çalışan bir işçiye %4 oranında ihbar tazminatı ödenmektedir.

İhbar tazminatı, iş kanunları tarafından belirlenen bir tavan miktarına kadar ödenebilmektedir. Bu tavan miktarının üzerindeki ihbar tazminatları, işçiye ödenmeyecek ve tavan miktarı üzerinden hesaplanacak şekilde ödeme yapılacaktır.

İhbar Süresi Ve Bildirim Şekli Nasıl Olmalıdır?

İhbar süresi, çalışanların işlerinden ayrılacaklarını önceden bildirmek zorunda oldukları süreyi ifade eder. Bu süre, işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen Türk İş Kanunu’nda belirtilmiştir. İşçi, işverene belirli bir süre önceden yazılı olarak ihbar vermekle yükümlüdür. Ancak, her işçi için ihbar süresi aynı değildir ve çalışanın işyerindeki hizmet süresine göre değişiklik gösterir.

İhbar süresi, işçinin işverene yazılı olarak bildirmesi gereken bir süredir. İhbar, genellikle noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü mektupla yapılır. İhbarın yazılı olarak yapılması önemlidir çünkü bunun kanıtlanması gerekmektedir. İşçi, yazılı ihbarı işverene ulaştırdığı tarihten itibaren ihbar süresini başlatmış sayılır. Bu nedenle, ihbarın doğru şekilde yapıldığından emin olunmalı ve bir kopyasının muhafaza edilmesi tavsiye edilir.

Bununla birlikte, bazı durumlarda işçinin haklı nedenlerle işten ayrılarak ihbar süresini beklemesi söz konusu olabilir. Yasada tanınan haklı nedenler arasında ciddi sağlık sorunları, mobbing, ahlaki nedenler gibi durumlar yer alır. Bu gibi durumlarda, işçi sözleşmeyi derhal feshedebilir ve ihbar süresine uyması beklenmez. Ancak, işçi bir haklı neden olmadan ihbar süresini ihlal ederse, işveren ihbar tazminatı talep edebilir.

İhbar Tazminatının Hesaplanması Nasıl Yapılır?

İhbar tazminatı, çalışanların işyerinden istifa etmeleri durumunda işveren tarafından ödenen bir tazminat türüdür. İş kanunlarına göre, çalışanın belirli bir süreliğine önceden bildirim yapmadan veya bildirimin yetersiz olduğu durumlarda işten ayrılması halinde ihbar tazminatı ödenir. Bu tazminat, çalışanın işverenden ayrılma nedenine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

İhbar tazminatının hesaplanması, çeşitli faktörlere dayanmaktadır. İlk olarak, çalışanın hizmet süresi dikkate alınır. Genellikle, çalışanın işyerindeki kaç yılını tamamladığına bakılır. İkinci olarak, çalışanın son aldığı brüt ücret üzerinden hesaplama yapılır. Bu ücret, çalışanın işyerinden ayrıldığı tarihteki maaşıdır. Son olarak, çalışanın iş yerinde geçirdiği yıl sayısına göre belirli bir katsayı uygulanır. Bu katsayı, iş kanunlarına göre belirlenmiştir ve her yıl için farklılık gösterebilir.

İhbar tazminatının hesaplanması için aşağıdaki formül kullanılabilir:

Hizmet YılıKatsayı
İlk 5 yıl30
6-15 yıl22
16-25 yıl16
26. yıl ve sonrası12
 • Örnek Hesaplama:

İhbar Tazminatında Belirlenen Tavan Nedir?

İhbar tazminatı, çalışanların işyerinden ayrıldıklarında hak ettikleri bir tazminattır. İşçi, işverene işten ayrılacağını ön bildirim yaparak veya yapmadan işten ayrıldığında, işveren tarafından ihbar tazminatı ödenmektedir. Bu tazminat, işçinin hizmet süresi ve aldığı maaşa göre belirlenmektedir.

İhbar tazminatında belirlenen tavan ise, işçinin hizmet süresine göre ödenebilecek maksimum miktarı ifade etmektedir. Yasalarla belirlenen tavan, işverenin ne kadar tazminat ödemesi gerektiğini sınırlamaktadır. Bu tavan miktarı, her yıl güncellenerek değişebilmektedir. İşçiler, işyerinden ayrılmaları halinde en fazla bu tavan miktarı kadar ihbar tazminatı alabilmektedir.

İhbar tazminatında belirlenen tavan miktarı, çalışanlar için önemlidir. Çünkü tavan miktarı, işçinin alacağı tazminatın bedelini belirlemektedir. Eğer işçinin hizmet süresi ve aldığı maaş, belirlenen tavanı aşmıyorsa, işçi tazminat olarak tavanı alacaktır. Ancak işçinin hizmet süresi ve aldığı maaş, belirlenen tavanı aşıyorsa, işçi o zaman gerçek hizmet süresine ve maaşına uygun tazminat alacaktır.

İşverenin Ihbar Tazminatı Ödeme Zorunluluğu Var Mı?

İşverenin ihbar tazminatı ödeme zorunluluğu nedir? İhbar tazminatı, çalışanın iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız bir şekilde feshedilmesi durumunda ödenen bir tazminat türüdür. İşverenler, iş sözleşmesini geçerli bir sebep olmaksızın sonlandırdıklarında, çalışana ihbar süresine ilişkin bir bildirimde bulunarak veya bildirim süresini tamamlamadan işten çıkartarak ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür.

İşverenin ihbar tazminatı ödeme zorunluluğu, işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinde adaletin sağlanması ve işçinin korunması amacıyla vardır. Bu tazminat, işçinin ani bir şekilde işini kaybetmesi ve geçimini sürdürebilmesi için bir güvence sağlar. İhbar tazminatı, işçiye yapılan haksız bir eylemin sonucu olarak ödenir ve işvereni iş sözleşmesini haksız bir şekilde sonlandırmaktan caydırıcı bir etkisi vardır.

İşverenin ihbar tazminatı ödeme zorunluluğu, Türkiye İş Kanunu’nda belirtilen hükümler gereğince yerine getirilir. İşveren, iş sözleşmesini haklı bir sebep olmadan sonlandırdığında ya da bildirim süresini tamamlamadan işçiyi işten çıkarttığında, ihbar tazminatı ödemek zorundadır. İhbar süresi ve bildirim şekli iş kanununda belirtilen kurallara uygun olarak yapılmalıdır.

 • İhbar Tazminatı Nedir?
 • İhbar Tazminatı Kimlere Ödenir?
 • İhbar Süresi Ve Bildirim Şekli Nasıl Olmalıdır?

İhbar Tazminatına Itiraz Etmek Mümkün Mü?

İhbar Tazminatına İtiraz Etmek Mümkün Mü?

İhbar tazminatı, bir işçinin çalıştığı işyerinden kendisine yapılan haksızlıklar sonucunda iş sözleşmesini haklı bir nedenle feshetmesi durumunda işveren tarafından ödenen bir tür tazminattır. İşçinin işverene ihbarda bulunma sürecinde veya ihbar süresini doldurmadan işi bırakmasında haklı nedenleri olduğunu kanıtlaması gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda işçi, işverenin verdiği ihbar tazminatına itiraz etmek isteyebilir.

İhbar tazminatına itiraz etmek mümkündür. İşçi, ihbar tazminatı ödemesinin haksız olduğunu düşünüyorsa veya ödenen tazminatın miktarının adaletli olmadığını düşünüyorsa, bu durumu mahkemeye taşıyabilir. İhbar tazminatına itiraz süreci ise işçinin dava açmasıyla başlar. İşçi, davada gerekçelerini detaylı bir şekilde sunmalı ve delillerini sunarak haklılığını kanıtlamalıdır.

İhbar tazminatı ödemesine itiraz etmek için işçinin haklı bir sebebe sahip olması gerekmektedir. İşverenin yasal süreçlere uygun bir şekilde ihbar yapması ve ihbar süresini doğru bir şekilde hesaplaması durumunda işçinin itiraz etme hakkı sınırlı olabilir. Ancak işverenin ihbar süresini doğru hesaplamadığı, ihbar süresi içerisinde işçiye haksız davranışlarda bulunduğu veya işçinin sağlık veya güvenlik gibi önemli nedenlerle ihbar süresini bekleyemediği durumlarda işçi, ihbar tazminatına itiraz edebilir.

olayabak 3
Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 1
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir